Meme Karsinomunda İmmünhistokimyasal Androjen Reseptör Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi


ÇALOĞLU E., KAPUCUOĞLU N., BOZKURT K. K. , ÇİRİŞ İ. M. , BAŞPINAR Ş.

23. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey