Primer ve Rekürren Bazal Hücreli Karsinomlarda MMP 2 MMP 9 ve COX 2 Ekspresyonu


KARAHAN N. , BAŞPINAR Ş. , BOZKURT K. K. , ÇALOĞLU E., ÇİRİŞ İ. M. , KAPUCUOĞLU F. N.

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey