Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda CD24 CD44 CD133 ALDH1 İmmünhistokimyasal Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametreler ve Prognozla İlişkisi


KAPUCUOĞLU N., BOZKURT K. K., BAŞPINAR Ş., KOÇER M., EROĞLU H. E., AKDENİZ R., ...More

23. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes