Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda CD24 CD44 CD133 ALDH1 İmmünhistokimyasal Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametreler ve Prognozla İlişkisi


KAPUCUOĞLU N., BOZKURT K. K. , BAŞPINAR Ş. , KOÇER M. , EROĞLU H. E. , AKDENİZ R., ...More

23. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey