Kolorektal Karsinomlarda CD133 İmmünhistokimyasal Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametrelerle ve Prognoz ile İlişkisinin Araştırılması


DEVRİM T., KARAHAN N., BAŞPINAR Ş., BOZKURT K. K. , KOÇER M., KAPUCUOĞLU F. N.

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey