Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Neglected Issue in Tourism Research: Tourist Deaths (The Case Of Antalya)

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), cilt.42, ss.155-167, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Dış Aktif Turizm Gelirlerinin Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahmini

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.115-141, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Tahmin Modellemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.8, ss.1113-1131, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Konaklama İşletmeleri Web Sitelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk İçerikleri Açısından İncelenmesi: Antalya Örneği,

Journal of Recretaion and Tourism Research, cilt.6, ss.464-474, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kurunun Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahminlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.34, ss.78-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servtherm Ölçeği Kullanımı: Spa Ve Wellness Merkezlerine Yönelik Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisİ, cilt.24, ss.187-198, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırsal Turizm Bölgelerindeki Restoranlara Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin Analizi: Eğirdir Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.160-175, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

Turizm Akademik Dergisi (Tourism Academic K-Journal-TOURAJ), cilt.5, ss.29-50, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.44-59, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: TripAdvisor Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.23, ss.227-239, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.44-59, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi

Turizm Akademik Dergisi, cilt.4, ss.1-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.4-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma, Cilt: 3, Sayı: 2, 1-16.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyere Yönelik Algıları Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.34-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Aşırı İş Yükü ve Örgütsel Bağlılık Algıları Side ve Belek Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.1323-1346, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE YABANCI TURİST DAĞILIMININ MEKÂNSAL KÜMELENME ANALİZİ

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.3, ss.53-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevşehir İli Konaklama İşletmelerine Yönelik Turizm Talebinin Analizi Modellenmesi ve Tahminleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Ve Yönetim Araştirmalari Dergisi, cilt.5, ss.51-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizmin Sürdürülebilirliğine Yönelik Yabancı Turistlerin Algı ve Tutumları Marmaris Örneği

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.139-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modelling and Forecasting Cruise Tourism Demand to Izmir by Different Artificial Neural Network Architectures

International Journal of Business and Social Research (IJBSR), cilt.4, ss.12-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modelling and Forecasting Inbound Tourism Demand to Istanbul A Comparative Analysis

European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS), cilt.2, ss.101-119, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dedegöl Dağcılık Şenliği Katılımcılarının Harcama Profili ve Isparta Ekonomisine Katkılarına Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.207-221, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muğla İline Yönelik Dış Turizm Talebinin Modellenmesi ve 2012 2013 Yılları İçin Tahminlenmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.6, ss.1-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of golf tourism and golf tourism demandforecasts in Turkey a study of Belek region

International Journal of Human Sciences, cilt.10, ss.1620-1639, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web@ncient Ege Bölgesi Antik Kentleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Turist Rota Planlayıcısı Tasarımı

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.31-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini ve Zaman Serisi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi Antalya İline Yönelik Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.99-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antalya İline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, cilt.2005, ss.84-98, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Zincir Fast-Food İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Değerlendirmelerin Analizi: Eskişehir Örneği

20. Ulusal, 4. Uluslararası Turizm Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, cilt.20, ss.415-422

Kültür Turizminin Kırsal Turizmle Bütünleşmesi: Düğmeli Evler Örneği

3. International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Türkiye, 13 Şubat - 15 Ağustos 2019, ss.30

GAZİPAŞANIN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ UYGULAMASI

VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, ss.356-364

Rethinking Domestic Tourism Mobility in Turkey: Traditional / Modern Dilemma

2nd International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.2, ss.190-191

İSTANBUL İLİ DIŞ TURİZM TALEBİNİN MODELLENMESİ VE TAHMİNİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.188-189

Türkiye’de İç Turizme Yönelik Seyahatleri Yeniden Düşünmek: Geleneksel/Modern İkilemi

II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.190-191

Modeling and Estimation of Foreign Tourism Demand for Istanbul: A Comparative Study

2nd International West Asia Congress of Tourism Research Congress, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, cilt.2, ss.188-189

Analysis of Online Evaluations for Lodging Properties in Kalkan Region: The Case of TripAdvisor

2nd International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.47

Analysis of Online Customer Evaluations for Restaurants in Rural Tourism Regions: The Case of Egirdir

2nd International Rural Tourism and Development Congress, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.63

Geçmişten Günümüze Isparta Mutfak Kültürü: Nitel Bir Araştırma

Gastronomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, cilt.1, ss.12

Investigation Of Online Customer Assessments For Accommodation Establishments: The Case Of Isparta

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Competitive Strategies (CIEP 2017), Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.2, ss.154-157

Examination Of Online Customer Evaluations For Food And Beverage Establishments: Isparta Case

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Competitive Strategies (CIEP 2017), Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.2, ss.158-160

Sosyal Ağ Analizi İle Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi

4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.148-159

Mardin’de Çekilen Dizi Ve Filmlerin Yereldeki Yansımaları

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.935-941

Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Gaziantep ili Turizm Talebinin Modellenmesi ve Tahmini.

6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 14 Temmuz - 15 Nisan 2017, cilt.6, ss.456-468

Eğirdir İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi

Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2016, ss.66

Çanakkale İli Turizm Talebinin Analizi Modellenmesi ve Tahminlenmesi

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.603-618

Building Proper Forecast Model for Daily Air Passenger Demand A Study of Antalya International Airport

International Antalya Hospitality, Tourism and Travel Research Cobference, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2014

Veri Zarflama Analizi ile Mermer İşletmelerinin Etkinlik Ölçümü

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (EYİ 2014), Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.977-994

Yerel Halkın Suriye İç Savaşının Hatay Turizmine Olan Etkilerini Algılama ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.4001-4038

Turizm Rotalarının Oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi

III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, ss.576-589

Türkiye de Dağcılık Eğitimleri Katılımcıların Profillerini Belirlemeye YönelikBir Araştırma

II. Rekreasyon Araştırma Kongresi, KUŞADASI/AYDIN, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.568-583

CBS Destekli Web Tabanlı Turistik Rota Planlayıcısı Tasarımı ve Uygulaması

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012, ss.127-142

Burdur İli Turizm Değerlerini Tanıtmada Bilgi Sistemlerinin Önemi ve Bir Model Önerisi

Geçmişten Geleceğe Burdur Halk Kültürü ve Turizm Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010, ss.253-258

Turizm Tanıtım Faaliyetlerinde Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Isparta İli Turizm Değerlerinin Harita Arayüzlü Etkileşimli Web Sayfası İle Sunumu

Isparta Değerleri ve Değer yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.523-531

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm Ansiklopedisi-Türkiye

Detay Yayınevi, Ankara, 2019

Önbüro Yönetimi

Lisansyayıncılık, İstanbul, 2010

Isparta İlinin Turizm Değerleri

Geçmişten Günümüze Isparta, Gül, H., Boybeyi, S. , Editör, T.C. Başbakanlık Atatürk, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 370, Ankara, ss.257-274, 2009

Ansiklopedide Bölümler

Turizm Ansiklopedisi-Türkiye

Detay Yayınevi, ss.558, 2019

Turizm Ansiklopedisi-Türkiye

Detay Yayınevi, ss.625-626, 2019

Turizm Ansiklopedisi-Türkiye

Detay Yayınevi, ss.538-539, 2019

Turizm Ansiklopedisi-Türkiye

Detay Yayınevi, ss.675-676, 2019