Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Tahmin Modellemesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz


Creative Commons License

ÇUHADAR M., KERVANKIRAN İ., ONGUN U.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.2, pp.1113-1131, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turizm sektöründe faaliyet gösteren havayolu, konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma vb. işletmelerin başarıları büyük ölçüde turizm talebine bağlıdır. Turizm hizmetlerinin bozulabilir doğası ve turizm firmalarının müşterilere hizmet vermedeki sınırlı kapasiteleri nedeniyle, turizm talebinin doğru tahminleri turizm işletmelerinin başarısı için son derece önemlidir. Dolayısıyla bilimsel temele dayanan teknikler kullanılarak gerçekleştirilecek turizmde tahmin ve modelleme çalışmaları, merkezi ve yerel kamu yöneticilerinin hazırlayacakları gelişim programlarının ve turizm sektörü temsilcilerinin planlama çalışmaları için önemli bir kaynak durumundadır. Türkiye’de turizm talebinin modellenmesi ve tahminlerine yönelik çalışmalar incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun dış aktif turizm talebine ilişkin çalışmalar olduğu dikkat çekmektedir. Literatürde görülen bu eksiklikten hareketle, bu çalışmada Türkiye’de iç turizm talebinin alternatif yöntemler ile modellenmesi ve ileriye yönelik iç turizm talebi tahminlerine temel oluşturacak en yüksek doğruluğa sahip tahmin modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada iç turizm talebinin ölçüsü olarak yurtiçi seyahat sayıları alınmış, 2009-I ile 2019-III döneminde gerçekleşen yurtiçi seyahat istatistiklerinden yararlanılmıştır. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan çeyrek yıllık “Hanehalkı Yurt içi Turizm” bültenlerinden temin edilmiştir