Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı


Creative Commons License

KERVANKIRAN İ., ÇUHADAR M.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.44-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.44-59
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Having a rich cultural heritage, Mardin has been a place of choice for many film and TV series producers for years, due to the historical, cultural and natural richness it has, and the authenticity of its social values, which have reached daily from past years. In this study, it was aimed to determine the perceptions of the local people about the economic, cultural and environmental effects of films and TV series filmed in Mardin and contribution to Mardin tourism. In the study, the questionnaire technique was chosen as the data collection tool and the data were obtained by face to face interview with 401 individuals living in Mardin province with convenience sampling approach. The obtained data were analyzed by frequency analysis, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests. According to research findings, local people think that television series and films shot in the region contribute positively to the economy and promotion of the city. However, it has been observed that they have negative perceptions such as misunderstanding of cultures, exaggerated lifestyles, and the attempt to obtain economic rents.

Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Mardin, gerek sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, gerekse geçmiş yıllardan günümüze kadar ulaşan toplumsal değerlerinin özgünlüğünden dolayı yıllardır birçok film ve dizi yapımcısının tercih ettiği bir mekân olmuştur. Bu çalışmada, yerel halkın Mardin ilinde çekilen televizyon dizileri ve filmlerin ekonomik, kültürel, çevresel etkilerine ve Mardin turizmine katkısına yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği seçilmiş ve kolayda örnekleme yaklaşımı ile Mardin ilinde yaşayan 401 birey ile yüz yüze görüşülerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, frekans analizleri, Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre yöre halkının, Mardin ilinde çekilen dizi ve filmlerin, şehrin ekonomisine ve tanıtımına olumlu katkı sağladığı, bununla beraber, kültürünün yanlış aktarılması, yaşam tarzlarının abartılması ve dizilerin ekonomik rant amacıyla çekilmeleri gibi olumsuz algılara sahip oldukları gözlenmiştir.