Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini ve Zaman Serisi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi Antalya İline Yönelik Bir Uygulama


ÇUHADAR M., GÜNGÖR İ., GÖKSU A.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.99-114, 2009 (Peer-Reviewed Journal)