Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of production methods and storage on the chemical constituents of apple pekmez

JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.53, ss.3083-3092, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Non-invasive detection of aflatoxin-contaminated figs using fluorescence and multispectral imaging

FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT, cilt.31, ss.1414-1421, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Discrimination of bio-crystallogram images using neural networks

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.24, ss.1221-1228, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Organic acid, phenolic content, and antioxidant capacity of fruit flesh and seed of Viburnum opulus

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.43, ss.460-461, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Discrimination of Organic and Conventional Red Peppers by Capillary Rising Picture Method

Academia Journal of Engineering and Applied Science, cilt.1, no.1, ss.64-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DECONTAMINATION EFFECT OF ELECTROLYZED WATER WASHING ON FRUITS AND VEGETABLES

JOURNAL OF MICROBIOLOGY BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCES, cilt.7, ss.337-344, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acılığı Giderilmiş Kapariden (iCapparis Spp./i) Geleneksel ve Vakum Yöntemleriyle Üretilen Reçellerin Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.0, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vurgulu Elektrik Alan Uygulamasının Meyve ve Sebze Bileşenleri Üzerine Etkisi

Meyve Bilimi, cilt.1, ss.204-207, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meyve Sebze İşlemede Elektrolize Yükseltgen Su Uygulamaları

Meyve Bilimi, cilt.1, ss.56-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğurtta Melaminin Biyokristalizasyon Yöntemi ile Belirlenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Some Quality Criteria After Air Drying, Microwave Drying and Ultrasonically Assisted Air Drying

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.226-234

DİYABETTE MEYVE VE SEBZE TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

1 st International Health Science and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.635-644

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA DARBELİ ELEKTİK ALAN PEF TEKNİĞİ

ISTEC 2015, International Science and Technology Conferance, St.Petersburg, Rusya, 2 - 04 Eylül 2015

Applications of Green Extraction of Phytochemicals from Fruit and Vegetables

3 rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015, ss.2145-2151

Gıdaların Ultrases Ultrason Destekli Kurutulması

Pamukkale Gıda Sempozyumu-III Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.257

Görüntü İşleme Tekniklerinin Kurutulmuş Gıdalarda Aflatoksin Belirlemede Kullanım

Pamukkale Gıda Sempozyumu-III Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.39-40

Obtaining pectin from fruit and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2 nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014

Removal of Heavy Metal From Aqueous Solution By Pectin And Modified Pectin Adsorption

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.327-329

Gıdalarda Yüksek Basınçlı Karbondioksit Uygulaması İle Gıda Güvenliğinin Sağlanması

8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.204

Süt Teknolojisinde Biyokristalizasyon Yönteminin Kullanımı

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.414

Gıda Endüstrisinde Biyofilmin Önemi

Türkiye 7. Gıda Kongresi konferansı, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2002, ss.551-560

Kitap & Kitap Bölümleri

Karbonhidratlarla Hayat

Fonksiyonel Beslenme, Prof.Dr. Zeynep Banu Güzel Seydim, Editör, SİDAS MEDYA LTD. ŞTİ:, İzmir, ss.139-155, 2016