Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Substrate and Annealing Ambient on the Conductivity of Sputtered MoSi(2)Ceramic Thin Film

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.49, ss.5570-5584, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of UV exposure of ITO/PEDOT:PSS substrates on the performance of inverted-type perovskite solar cells

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.31, ss.7968-7980, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laminated Carbon Nanotubes for the Facile Fabrication of Cost-Effective Polymer Solar Cells

ACS APPLIED ENERGY MATERIALS, cilt.1, ss.1226-1232, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Studies on device properties of an n-AgIn5Se8/p-Si heterojunction diode

SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.26, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization of AgGa0.5In0.5Se2 thin films deposited by electron-beam technique

JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, cilt.42, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

n-AgInSe2/p-Si Heteroeklem Diyodunun Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Karakteristikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.13, ss.18-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Termal Buharlaştırma Yöntemiyle Hazırlanan Ga Katkılı CuInSe2 İnce Filmlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.12, ss.19-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deposition and Characterization of Titanium Dioxide Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis Method

8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.112

Effect of Annealing Temperature on Zinc Doped Titanium Dioxide Thin Films

INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICESICSMD-2017, 17 - 19 Ağustos 2017, ss.34