Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of structural, morphological & optical properties of nanopowder CdZnS:Cu

INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS, cilt.127, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Substrate and Annealing Ambient on the Conductivity of Sputtered MoSi(2)Ceramic Thin Film

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.49, sa.9, ss.5570-5584, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of UV exposure of ITO/PEDOT:PSS substrates on the performance of inverted-type perovskite solar cells

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.31, sa.10, ss.7968-7980, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Laminated Carbon Nanotubes for the Facile Fabrication of Cost-Effective Polymer Solar Cells

ACS APPLIED ENERGY MATERIALS, cilt.1, sa.3, ss.1226-1232, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electric and photoelectric properties of n-AgInSe2/p-Si heterojunction diode fabricated by successive layer deposition

APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.123, sa.9, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microstructure and Electrical Conductivity of ZnO Addition on the Properties of (Bi0.92Ho0.03Er0.05)(2)O-3

JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.45, sa.11, ss.5860-5866, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Studies on device properties of an n-AgIn5Se8/p-Si heterojunction diode

SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.26, sa.10, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization of AgGa0.5In0.5Se2 thin films deposited by electron-beam technique

JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, cilt.42, sa.16, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH3NH3PbI3-xClx Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.253-263, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Time-varying Substrate Temperature on Structural Properties of CdS Thin Films Produced by Ultrasonic Spray Pyrolysis

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.10, sa.1, ss.156-162, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

n-AgInSe2/p-Si Heteroeklem Diyodunun Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Karakteristikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.18-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Termal Buharlaştırma Yöntemiyle Hazırlanan Ga Katkılı CuInSe2 İnce Filmlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.19-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Molybdenum Disilicide (MoSi2) Thin Film Production and Characterization for Bottom Contact Applications

NanoTR15_15th Nanoscience and Nanotechnology Conference of Turkey, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2019, ss.124

MIM Double Layer (Al2O3-BST) Ceramic Capacitor

NanoTR15_15th Nanoscience and Nanotechnology Conference of Turkey, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2019, ss.125

THE EFFECT OF ANNEALING ON STRUCTURAL PROPERTIES OF P3HT THIN FILMS

NEM2019_International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Eylül 2019, ss.86

Investigation of Structural, Morphological Optical Properties for Nanopowder CdZnS:Cu

6TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.12-13

Orientation Definition of CIGS Thin Films

NanoTR14_14th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2018, ss.37

Deposition and Characterization of Titanium Dioxide Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis Method

8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.112

Effect of Annealing Temperature on Zinc Doped Titanium Dioxide Thin Films

INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICESICSMD-2017, 17 - 19 Ağustos 2017, ss.34

Isısal buharlaştırma yöntemiyle üretilen AgGa0.5In0.5Te2 ince filmlerin yapısal, elektriksel ve optiksel özellikleri

16. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 06 Kasım 2009, ss.7

Isısal buharlaştırma yöntemiyle üretilen n-AgIn5Se8/p-Si hetero eklemlerin aygıt özellikleri

16. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 06 Kasım 2009, ss.12

The Device Behaviors of p-Si/n-(Ag-In-Se) Junction

E-MRS 2009, Spring Meeting, Strasbourg, Fransa, 8 - 12 Haziran 2009

Tavlama Sıcaklığının Polikrsital AgIn5Se8 İnce Filmlerin Yapısali Optik ve Fotoelektrik Özellikleri Üzerine Etkisi

15. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 07 Kasım 2008, ss.8

n-(Ag-In-Se)/p-Si Hetero Yapılarında Tavlamanın Etkisi

14. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 02 Kasım 2007, ss.56

Electrical and optical characterization of p-Si/Ag3In5Se9 heterostructure

13. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 03 Kasım 2006, ss.89

Kitap & Kitap Bölümleri

9. Entegre Devreler

Katıhal Elektroniği Devre Elemanları (Ben G. Streetman, Sanjay K. Banarjee), Mustafa Merdan, Editör, PALME, Ankara, ss.437-507, 2014