Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Knowledge levels of pre-school teachers related with basic first-aid practices, Isparta sample.

Turk pediatri arsivi, cilt.49, ss.238-46, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attitudes of Islamic religious officials toward organ transplant and donation

CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.27, sa.1, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Seroprevalence of hepatitis B surface antigen and its correlation with risk factors among new recruits in Turkey

BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.16, sa.4, ss.339-344, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Frequency and related factors of exposure to violence of women in the southwest of Turkey

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.20, sa.1, ss.65-72, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The levels of stress, depression and anxiety of parents of disabled children in Turkey

DISABILITY AND REHABILITATION, cilt.32, sa.23, ss.1917-1927, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatitis B virus and hepatitis C virus seroprevalence in rural areas of the southwestern region of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.13, sa.2, ss.274-284, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Periodontal Status in Subjects With Hyperlipidemia

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.80, sa.2, ss.267-273, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An epidemiological evaluation on cancer in the province of Burdur,Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.19, sa.3, ss.168-175, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: Frequencies, characteristics, and outcomes

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.39, sa.5, ss.535-546, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.13, sa.2, ss.73-82, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.14, sa.1, ss.46-52, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The periodontal status of indirectly lead-exposed apprentices working in autorepair workshops

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, cilt.23, sa.10, ss.599-606, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inspection of Turkish baths (hamams) with regard to public health

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.14, sa.6, ss.495-499, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Burnout and job satisfaction amongst staff in Turkish community health services

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.10, sa.2, ss.63-69, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Socio-demographical examinations on disability prevalence and rehabilitation status in southwest of Turkey

DISABILITY AND REHABILITATION, cilt.25, sa.24, ss.1381-1385, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öney hayvan sevgisi ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk factors affecting obesity development in high school students Response

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.54, sa.3, ss.201, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIFINDA UYGULANAN İLKYARDIM EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.183-188, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARE THERE ANY SOCIAL PRESSURES AFFECTING THEBODY IMAGE OF UNIVERSITY STUDENTS?

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.80-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta’da Kadının Statüsü: Eğitim, Çalışma, Üreme Sağlığı ve Genel Sağlık Parametreleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eating Attitudes of Students in High Schools in a Province Center, and Related Factors

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.4, sa.3, ss.149-155, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of the Residue Levels of Some Commonly UsedOrganophosphorus Pesticides in Breast Milk

Ankara Medical Journal, cilt.17, sa.1, ss.9-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Bölgesi nde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.28-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of DDT and remnant metabolites of human breast milk in the province of Isparta The Turkish Journal of Occupational Environmental Medicine and Safety 2016 1 4 47 64

The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, cilt.1, sa.4, ss.47-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sanayi Sitesinde Küçük Ölçekli İşyerlerinde Potansiyel Riskler ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

Turkish Journal of Public Health, cilt.13, sa.2, ss.97-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Çalışma Ortamı Riskleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.62-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Beden Algıları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişki

TAF Prev Med Bull, cilt.12, sa.5, ss.519-528, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.123-127, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.10, sa.1, ss.14-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordayan etkenlerin incelenmesi

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.14-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outdoor noise levels of primary schools in Isparta

Turkish Journal of Public Health, cilt.5, sa.1, ss.23-30, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezindeki Konutların Sağlık Standartlarına Uygunluk Durumu

TSK Kor Hek., cilt.6, sa.3, ss.151-160, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malnutrition prevalence and nutritional status of children aged 0 5 in the province of Isparta

Erciyes Medical Journal, cilt.29, sa.4, ss.294-302, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dezavantajlı Sosyal Bir Grup ve Sağlık Riskleri Çöp Arayan İşçiler

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.28, ss.16-22, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.19-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socio demographic properties of consanquineous marriages in Isparta Province Turkey

Turkish Journal of Public Health 3(2):80-83 (2005)., cilt.3, sa.2, ss.80-83, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.19-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta İlinde Halkın Geleneksel Tedavi Tercihi.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği- Hukuku- Tarihi, cilt.12, sa.2, ss.19-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Bağırsak Parazitleri Epidemiyolojisi.

Sendrom, cilt.7, sa.1, ss.97-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, sa.1, ss.35-44, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ocağına Başvuru Öncesi İlaç Kullanımı.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, sa.12, ss.451-454, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.20, ss.34-38, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, sa.7, ss.252-255, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta daki Kuaför ve Güzellik Salonlarında HIV AIDS Konusunda Bilgi ve Tutum Değerlendirmesi

Türk HIV&AIDS Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.14-22, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Sanayi sitesinde çalışan işçilerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi

Mesleki Sağlık ve Güvenlik dergisi (4):34-38,2004, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıp Eğitimi İle İlgili Düşünce ve Uygulamaları.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, sa.3, ss.19-24, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Hastaların Öz-Bakım Gücü ve Komplikasyonlarla İlişkisi.

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.12, sa.5, ss.166-174, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Sorumluluğu ve Hasta Hakları.

Sendrom, cilt.15, sa.1, ss.98-100, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan İle Bulaşda Risk Altındaki Grup: Sağlık Çalışanları.

Sendrom, cilt.14, ss.77-79, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan İle Bulaşta Risk Altındaki Grup Sağlık Çalışanları

Sendrom Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta da İlköğretim Öğrencilerinin Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.10-14, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Durumunun Değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.98-101, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.44-52, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.16, sa.4, ss.228-233, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezi ndeki Erkek Berberlerin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.53-57, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anne Sütü İslam Tıp ve Günümüz

Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi, 7 - 10 Ekim 2015

The effect of systemic curcumin on local and systemic Th17 response and alveolar bone loss in experimental periodontitis

8th conference of the european federation of periodontology, London, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Haziran 2015, ss.83-84

Isparta İl Merkezinde 15 Yaş Üstü Bireylerde Beden Algısı ve Yaşam Kalitesi

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014, ss.1503-1504

Exposure to pesticides and traces of pesticides in breastmilk in a region where apple cultivation is widespread.

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009, ss.130

knowledge of the health staff about cold chain applications in Isparta city and districts

XXI. Symposium of gp Doctors of republic of Macedonıa wıth international participation. Skopje Macedonia, 21 - 23 Aralık 2007

Burdur ili Kanser Pervalansı

XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-26 Ekim 2007, Denizli, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2007

Periodontoloji kliniğine başvuran hastalarda Eichner indeksi değerlendirmesi

7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 27 - 29 Nisan 2007

Attitudes And Knowledge Of Women Who Consult Village Clinics In City Center Of Isparta About Reproduction Health

4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005., 20 - 23 Nisan 2005

Investigations On The Records Taken For Pregnant Appropriateness Of Filing The Files For Monitoring The Pregnancy

4rd Internatıonal Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara-Turkey, April 20-23, 2005., 20 - 23 Nisan 2005

Akraba evliliklerinin ısparta toplumundaki sıklığı

IX. Halk Sağlığı Günleri P-4 Ankara(Hacettepe Üniversitesi) 3-6 Kasım 2004., Türkiye, 3 - 06 Kasım 2004

Isparta Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları 1. Sempozyumu İstanbul 28 Nisan- 1 Mayıs 2004., Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2004

Isparta da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sigara İçme Durumu ve Bırakmaya Yönelik Düşünceleri

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, Ankara 16-18 Kasım 2001., Türkiye, 16 - 18 Kasım 2001

Isparta Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinin İlkyardım Bilgi Düzeyleri

Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Bursa, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2001