Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Knowledge levels of pre-school teachers related with basic first-aid practices, Isparta sample.

Turk pediatri arsivi, cilt.49, ss.238-46, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attitudes of Islamic religious officials toward organ transplant and donation

CLINICAL TRANSPLANTATION, cilt.27, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Seroprevalence of hepatitis B surface antigen and its correlation with risk factors among new recruits in Turkey

BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.16, ss.339-344, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Frequency and related factors of exposure to violence of women in the southwest of Turkey

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.20, ss.65-72, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The levels of stress, depression and anxiety of parents of disabled children in Turkey

DISABILITY AND REHABILITATION, cilt.32, ss.1917-1927, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hepatitis B virus and hepatitis C virus seroprevalence in rural areas of the southwestern region of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.13, ss.274-284, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Periodontal Status in Subjects With Hyperlipidemia

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.80, ss.267-273, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An epidemiological evaluation on cancer in the province of Burdur,Turkey

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, cilt.19, ss.168-175, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: Frequencies, characteristics, and outcomes

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.39, ss.535-546, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.13, ss.73-82, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.14, ss.46-52, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inspection of Turkish baths (hamams) with regard to public health

INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, cilt.14, ss.495-499, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Burnout and job satisfaction amongst staff in Turkish community health services

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, cilt.10, ss.63-69, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Risk factors affecting obesity development in high school students Response

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.54, ss.201, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Eating Attitudes of Students in High Schools in a Province Center, and Related Factors

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.4, ss.149-155, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of the Residue Levels of Some Commonly UsedOrganophosphorus Pesticides in Breast Milk

Ankara Medical Journal, cilt.17, ss.9-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Bölgesi nde Bir İl Kırsalında 5 Yaş Altı Çocuklarda Doğumsal Anomali Sıklığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.28-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Çalışma Ortamı Riskleri ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.62-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Beden Algıları ile Yeme Tutumları Arasındaki İlişki

TAF Prev Med Bull, cilt.12, ss.519-528, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumları

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.123-127, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.10, ss.14-27, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Bağırsak Parazitleri Epidemiyolojisi.

Sendrom, cilt.7, ss.97-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal ve Psikolojik Özellikleri.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, ss.35-44, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İli Verem Savaş Dispanseri'ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.19-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.19-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İlinde Halkın Geleneksel Tedavi Tercihi.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği- Hukuku- Tarihi, cilt.12, ss.19-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ocağına Başvuru Öncesi İlaç Kullanımı.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, ss.451-454, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Dağlık Bölge Sakinlerinde Anemi Çalışması: Kekik İşçileri.

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ STED, cilt.13, ss.252-255, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Hastaların Öz-Bakım Gücü ve Komplikasyonlarla İlişkisi.

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.12, ss.166-174, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Sorumluluğu ve Hasta Hakları.

Sendrom, cilt.15, ss.98-100, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan İle Bulaşda Risk Altındaki Grup: Sağlık Çalışanları.

Sendrom, cilt.14, ss.77-79, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.44-52, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Çocuklarda Anne Sütü Alma Durumu

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.16, ss.228-233, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Durumunun Değerlendirilmesi.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.9, ss.98-101, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anne Sütü İslam Tıp ve Günümüz

Uluslararası İslam ve Tıp (Tıbb-ı Nebevi) Kongresi, 7 - 10 Ekim 2015

The effect of systemic curcumin on local and systemic Th17 response and alveolar bone loss in experimental periodontitis

8th conference of the european federation of periodontology, London, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Haziran 2015, ss.83-84

Isparta İl Merkezinde 15 Yaş Üstü Bireylerde Beden Algısı ve Yaşam Kalitesi

17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2014, ss.1503-1504

Exposure to pesticides and traces of pesticides in breastmilk in a region where apple cultivation is widespread.

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2009, ss.130