Deneysel periodontitiste fazla kilolu olma durumunun dolaşımdaki sitokinler ve adipokinler üzerine etkisi


Çağlar Özşahin F., YETKİN AY Z., KUMBUL DOĞUÇ D., Dağdeviren B., USKUN E., KIRZIOĞLU F. Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)