Periodontitisin Oluşturduğu Sistemik İnflamatuvar Yüklenmeyle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki. sayfa 167


temelli b., ay z. y., VAROL E., AKSOY F., USKUN E.

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu., Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes