Periodontitisin Oluşturduğu Sistemik İnflamatuvar Yüklenmeyle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki. sayfa 167


temelli b., ay z. y. , VAROL E. , AKSOY F. , USKUN E.

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu., Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye