Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Kinetics of Polyphenol Oxidase-Gallic Acid Reaction in Selected Fruits

IOSR Journal of Biotechnology and Biochemistry (IOSR-JBB) , cilt.6, sa.1, ss.26-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF GRAPHENE BASED MATERIALS IN LIQUID AND SOLID MEDIUM

GLOBAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND RESEARCHES, cilt.6, sa.3, ss.219-231, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Usage of Different Plants in the Production of Polyphenols with Ultrasonic Extraction

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.306-311, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Application of Gallic Acid Produced from Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum) Shell in Table Olive Maturation

Eurasian Journal of FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.2, sa.1, ss.44-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Gallic Acid and Quercetin on the Production of Fruit Puree

Eurasian Journal of Food Science and Technology, cilt.2, sa.1, ss.4-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modeling of extraction of total polyphenols from Zingiber officinale

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, sa.7, ss.1332-1337, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Modeling of Solid-liquid Extraction of Total Phenolics from Capsicum annium L.

Journal of The Turkish Chemical Society Section, cilt.1, ss.43-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization of Ultrasonic Extraction of Total Flavonoids from Cinnamonum zeylaniccum

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, sa.3, ss.108-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microwave Extraction of Gallic Acid Equivalent of Total Flavonoids from Nigella sativa

International Journal of Secondary Metabolite, cilt.4, sa.3, ss.117-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Microwave-assisted Extraction Conditions of Quercetin from Cinnamonum zeylaniccum with Response Surface Methodology

International Journal of Research in Medical and Applied Sciences, cilt.2, sa.2, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frükto oligosakkarit bileşenleri ile Lactobacillus acidophilus un etkileşiminin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması

Suleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.15-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extraction of fructo-oligosaccharide components from banana peels

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.24, sa.4, ss.877-882, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HPLC Analysis for determination of characteristics of fructo-oligosaccharide syrups extracted from jerusalem artichok

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.92-103, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HPLC Analysis for determination of characteristics of fructo oligosaccharide syrups extracted from jerusalem artichoke

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.92-103, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Simultaneous Extraction-Distillation Process in a New Soxhlet Design for Continuous Polyphenol Production

4TH INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGİES, Kiev, Ukrayna, 7 - 10 Eylül 2018, ss.34

Karışık toprak kültürü ile hidrojen üretimi

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Salvia officinalis L Adaçayı den toplam flavonoid ekstraksiyonu

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Sinbiyotik çikolata üretimi

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Kadmiyum iyonlarının mordenitle adsorpsiyonunun tek parametreli optimizasyonu

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Poşet çaylardaki epiklorohidrin ve türevlerinin belirlenmesi

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Külden gübre üretimi

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2015

The Equation for Prediction of Blood Viscosity from Biochemical Laboratory Data

4th International Congress in Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS), Fethiye, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2014, cilt.1653 identifier identifier

Optimization of extraction of phytochemicals from Calendula officinalis by response surface methodology

10th International Conference on Cellular and Molecular Biology, Biophysics and Bioengineering, 17 Aralık 2014

Üleksitten EDTA ile borik asit üretiminin optimizasyonu

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 05 Eylül 2014

Atık PET şişelerden ısıl iletkenliği düşük yeni kompozit üretimi

2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Türkiye, 06 Mayıs 2013

Science education with the method of learning-by-doing

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 Şubat 2013, cilt.89, ss.830-834 identifier

The main problem of developing universities in Turkey: Learning with foreign language

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 Şubat 2013, cilt.89, ss.662-666 identifier

Production and Characterization of a Composite Insulation Material from Waste Polyethylene Teraphtalates

3rd International Congress on Advances in Applied Physics and Materials Science, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2013, cilt.1569, ss.487-491 identifier identifier

Mobile Science and Art

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.512-515 identifier

Kurşun iyonlarının kesikli adsorpsiyon prosesi ile gideriminin optimizasyonu

12. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 18 Haziran 2010

Ilıman iklim koşullarının frükto oligosakkarit şuruplarının fonksiyonalitesine etkilerinin belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Türkiye, 16 Kasım 2007

Production of sweetening syrups with functional properties

2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals, 06 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Mühendislik Bilimleri için Genel Kimya

Gündem Tanıtım Ve Baskı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.,, Isparta, 2010

Enzimler

Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007

Bilirkişi Raporları