Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 Optimization and Mathematical Modelling of Gallic Acid Extraction and Determination of Diffusion Coefficents, 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies 2018

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 Investigation of antibacterial activity of polyphenol-loaded probiotics, 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies 2018

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 The usage of lignocellulosic material and/or combinations in bioethanol production by Saccharomyces cerevisiae fermentation, 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies 2018

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 Modelling of Gallic Acid Diffusion from Mint, 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies 2018

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 Investigation of Antimicrobial Properties of Graphene Based Materials in Luquid and Solid Medium, 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies 2018

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 Simultaneous Extraction-Distillation Process in a New Soxhlet Design for Continuous Polyphenol Production, 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies 2018

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 Removal of Chromium Ions by Quercetin Chelation Method, 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies 2018

  Katılımcı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 4th International Turkic World Conference Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2018)

  Oturum Başkanı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2018 MÜDEK Eğitim Çalıştayı

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Effects of gallic acid and quercetin on the production of fruit puree, International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Science and Technologies (ICAFOF)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Application of gallic acid produced from horse chestnut (Aesculus hippocastanum) shell in table olive maturation, International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Science and Technologies (ICAFOF)

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Modelling of solid-liquid extraction of total phenolics from Capsicum annium L., International Conference on Advances and Innovation in Engineering (ICAIE)

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2016 Mikrodalga ekstraksiyonu ile Mentha suaveolens ehrh. içerisindeki kuersetin miktarının belirlenmesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 lanceolate bitkisinden gallik asit eldesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Cevap yüzey yönteminin Plantago lanceolate bitkisinden flavonoid özütlenmesi işleminde uygulanması, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Cevap yüzey yöntemiyle Plantago lanceolata bitkisinden gallik asit ekstraksiyonunun optimizasyonu, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Syzygium aromaticum bitkisinden ultrasonik ekstraksiyonla toplam flavonoid eldesinin optimizasyonu, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Curcuma Longa L. Bitkisinden toplam flavonoid ekstraksiyonu, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Cinnamomum verum L. içerisinden toplam flavonoid ekstraksiyonunda cevap yüzey yöntemi uygulaması, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Screening of quercetin content of fresh pine by using response surface methodology, Global Biotechnology Congress

  Katılımcı

  Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2016 Leaching of Quercetin from Plantago lanceolata, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Examination of gallic acid content of Prunus laurocerasus”, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Determination of phenolic compounds of Nigella sativa by ultrasonic extraction, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Gallic acid determination of Plantago lanceolata with ultrasonic extraction by response surface methodology, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Analyzing of total flavonoid from Rosmarinus officinalis with response surface methodology, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Screening of quercetin content of Rosmarinus officinalis with response surface methodology, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Multi-parameter optimization of total flavonoids in Capsicum annuum L., Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Optimization of quercetin extraction from Syzygium aromaticum, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 The multiple-parameter approach for determination of total flavonoid in turmeric (Curcumalonga L.), Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Examination of gallic acid of Cinnamonum zeylaniccum with microwave-assisted extraction by response surface methodology, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Analysis of gallic acid content of microwave extracts of Capsicum annuum, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Optimization of extraction of Quercetin from green tea by using response surface methodology, Symposium on EuroAsian Biodiversity

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BIGG) BIGG SEA Hızlı Başla Eğitimi

  Oturum Başkanı

  Adana, Türkiye

 • 2015 Poşet çaylardaki epiklorohidrin ve türevlerinin belirlenmesi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Karışık toprak kültürü ile hidrojen üretimi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Bacillus amyloliqufaciens ile subtilisin üretimi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Karışık toprak kültürü hücre duvarı bileşenlerinin çimentolu malzemelerin akışkanlık davranışına etkileri, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Sinbiyotik çikolata üretimi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, UKMOK-3

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Salvia officinalis L. (adaçayı)’den toplam flavonoid extraksiyonu, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Mordenitin Co+2/Pb+2 sulu çözeltisindeki adsorpsiyon davranışının incelenmesi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Kurşun iyonlarının sulu çözeltilerden farklı kaynaklı pomza ile adsorpsiyonu, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Kadmiyum iyonlarının mordenitle adsorpsiyonunun tek parametreli optimizasyonu, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Külden gübre üretimi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 2-4 Mayıs

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Feijoa sellowiana bitkisindeki toplam flavonoid miktarını etkileyen ekstraksiyon parametrelerinin incelenmesi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Thymus vulgaris L. bitkisindeki özütlenebilen toplam flavonoid miktarının ultrasonik ekstraksiyonla incelenmesi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Optimization of extraction of phytochemicals from Calendula officinalis by response surface methodology, 10th International Conference on Cellular and Molecular Biology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 4. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Danışma Kurulu Toplantısı

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Muz kabuklarından fonksiyonel şekerlerin ultrasonik ekstraksiyonla üretimi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Bazı antikoagulan ilaçların kanın viskozitesi üzerindeki etkisinin belirlenmesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2014 Soğan kabuklarından ultrasonik ekstraksiyonla fonksiyonel şeker üretimi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Üleksitten EDTA ile borik asit üretiminin optimizasyonu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 The equation for prediction of blood viscosity from biochemical laboratory data, Fourth International Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS)

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2013 Atık PET şişelerden ısıl iletkenliği düşük yeni kompozit üretimi, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Kanın viskozitesinin klasik kan tahlilleriyle belirlenebilmesini sağlayan bir korelasyonun türetilmesi, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  ankara, Türkiye

 • 2013 Lactobacillus acidophilus’un lipaz üretimine ortamdaki früktooligosakkaritlerin etkisinin belirlenmesi, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Lactobacillus acidophilus’un lipaz üretimine ortamdaki früktooligosakkaritlerin etkisinin belirlenmesi, 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Production and characterization of a composite insulation material, Third International Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Third International Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS)

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 The main problem of developing universities in Turkey: Learning with foreign language, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research

  Katılımcı

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2013 2nd Cyprus International Conference on Educational Research

  Oturum Başkanı

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2013 Science Education with the method of learning-by-doing, 2nd Cyprus International Conference on Educational Research

  Katılımcı

  Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2012 Mobile Science and Art, World Congress on Art, Design and Education

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 Fruktooligosakkarit bileşenleri ile Lactobacillus acidophililus’un etkileşimi ve sonuçları, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 Frükto-oligosakkaritlerin zeolitler tarafından adsorpsiyonunun incelenmesi, 24. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Zonguldak, Türkiye

 • 2010 Kurşun iyonlarının kesikli adsorpsiyon prosesi ile gideriminin optimizasyonu, 12. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Muz kabuklarından frükto-oligosakkarit karışımlarının özütlenmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-9)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 Sulu çözeltilerden kurşunun Bacillus laterosporus ile biyosorpsiyonu, 12. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 SDÜ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi”, 1. Ulusal Üniversiteler Çevre Merkezleri Toplantısı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Paneli

  Panelist

  Afyon, Türkiye

 • 2009 Novel Technologies of solar energy in SDU-RACRER, International Renewable Energy Conference

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Ilıman iklim koşullarının frükto-oligosakkarit şuruplarının fonksiyonalitesine etkilerinin belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi 15.Yıl Mühendislik Sempozyumu

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2006 The effect of microwaving and ultrasonication on the yield and product profile of jerusalem artichoke extracts, AICHE

  Katılımcı

  California, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2006 Production of sweetening syrups with functional properties, Second International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Yer elmasından inülin ve frükto-oligosakkarit içerikli şurupların eldesi, 6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 XIII. Biyoteknoloji Kongresi

  Panelist

  Çanakkale, Türkiye