Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2015 Desalination and Water Treatment/Reviewer of “Kinetic and adsorption study of Pb(II) towards different treated activated carbons derived from olive cake wastes”

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2010 Mühendislik Bilimleri için Genel Kimya

    Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

  • Şubat 2009 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Elektronik Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi