Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DÖVİZ KURLARINDA VE FAİZ ORANLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ENFLASYONA OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, cilt.3, sa.1, ss.40-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRİPTO PARALARIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.311-318, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aktif Büyüklüklerine Göre Değerlendirilen Büyük Ölçekli Bankaların Yapay Sinir Ağları İle Kârlılıklarının Öngörüsü

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.451-466, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Kurumların Modifiye Edilmiş Dijital Mantık (MDL) Temelli Gri İlişkisel Analiz İle Performans Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.425-438, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.29, ss.3455-3468, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankaların Grup Bazlı Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.23, ss.75-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, cilt.8, sa.19, ss.14-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankacılık Sektöründe ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.285-300, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİİLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.285-300, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GRİ TEMELLİ MALİYET TAHMİNİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.453-461, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHP ve TOPSIS Yöntemleri İle Kurumsal Proje Yönetim Yazılımı Seçimi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2015, sa.21, ss.59-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi Ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.53-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.147-165, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir uygulama

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.63-93, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUHASEBE POLİTİKALARI VE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ İMKB 100 ŞİRKETLERİNDE BİR İNCELEME

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.1-14, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havayolu Taşımacılığı Sektöründe TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.343-363, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Haksız Rekabet Üzerine Bir Araştırma

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.30, ss.115-149, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.37, ss.164-173, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Bilgi Sistemi Uygulamalarına Etkisi ve Konya Gıda Sektörü Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.56, sa.2, ss.95-120, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.12, sa.22, ss.145-161, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Rolü Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, cilt.5, sa.18, ss.75-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.1-25, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bitcoin ve Kripto Paralar Hakkında Çıkan Haberlerin Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi

4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019

Rekabet Stratejileri Kapsamında Kriz Dönemi Maliyet Stratejileri

VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜRBÜZ Cennet, GÜRBÜZ Habib ve ÖMÜRBEK Vesile, (2020). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KARMA İŞLETMECİLİK YAZILARI, Editör: Yavuz AKÇİ, Ankara: İKSAD Yayınevi, s. 141-186., Yavuz AKÇİ,, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.141-186, 2020

BİG DATA İLE ERP SEÇİM VE GELİŞİM SÜRECİ , ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE YÖNETİM UYGULAMALARI,

ÖMÜRBEK Vesile ve TÜRKOĞLU Kader , (2019). BİG DATA İLE ERP SEÇİM VE GELİŞİM SÜRECİ , ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE YÖNETİM UYGULAMALARI, Editör: Serkan GÜN ve Alper TUTCU, Ankara: İKSAD Yayınevi, s. 29-66, Serkan GÜN ve Alper TUTCU, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.29-66, 2019

Kurumsal Kaynak PLanlaması

ÖMÜRBEK Vesile ÖMÜRBEK Nuri 2012 İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Seçme Yazılar Kurumsal Kaynak Planlaması Editör Dr Vural ÇAĞLIYAN Gazi Kitabevi Ankara s 125 170, Vural ÇAĞLIYAN, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.125-170, 2012