Bilgi Teknolojilerinin Muhasebe Bilgi Sistemi Uygulamalarına Etkisi ve Konya Gıda Sektörü Üzerine Bir Araştırma


BEKCİ İ., ÖMÜRBEK V.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.56, no.2, pp.95-120, 2007 (Peer-Reviewed Journal)