ERDOĞAN Murat, DEMİRGUBUZ ÖKSÜZ Mükrime, ERDOĞAN ORUÇ Eda ve ÖMÜRBEK Vesile, (2019). ”BİST’DE SEKTÖRLER İTİBARİYLE MALİYET YAPIŞKANLIĞININ PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 10, Sayı: 24, ss.264-274.


ERDOĞAN M., ÖKSÜZ DEMİRGUBUZ M., ORUÇ ERDOĞAN E., ÖMÜRBEK V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.24, pp.264-274, 2019 (Peer-Reviewed Journal)