AKÇAKANAT Özen, EREN Hande, AKSOY Esra ve ÖMÜRBEK Vesile (2017), ”Bankacılık Sektöründe ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, C 22, S 2, ss. 285-300


AKÇAKANAT Ö. , EREN H., AKSOY E. , ÖMÜRBEK V.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi,, vol.22, no.2, pp.285-300, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi,
  • Page Numbers: pp.285-300