KONUŞKAN Ayşen, TEKER Türker, ÖMÜRBEK Vesile ve BEKÇİ BEKCİ, (2019). ”KRİPTO PARALARIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2019, C.24, S.2, s.311-318.


konuşkan a., TEKER T. , ÖMÜRBEK V. , Bekçi İ.

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.311-318, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.311-318