Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı
Muhasebe Finansman Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
vesileomurbek@sdu.edu.tr
Posta Adresi
SDÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ISPARTA