ÖMÜRBEK Nuri MAKAS Yunus ve ÖMÜRBEK Vesile 2015 AHP ve TOPSIS Yöntemleri İle Kurumsal Proje Yönetim Yazılımı Seçimi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2015 1 Sayı 21 ss 59 83


ÖMÜRBEK N., YUNUS M., ÖMÜRBEK V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.21, pp.59-83, 2015 (Peer-Reviewed Journal)