ÖMÜRBEK Vesile, ERK Çiğdem ve HEREK Sümeyranur, (2019). ”ÜNİVERSİTELERDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2019, Cilt , Sayı 35, Sayfalar 124 - 161


ÖMÜRBEK V., ERK Ç., HEREK S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.124-161, 2019 (Peer-Reviewed Journal)