ACAR Durmuş ÖMÜRBEK Nuri ÖMÜRBEK Vesile 2003 Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 8 Sayı 2 1 23 Isparta Türkiye


ACAR D., ÖMÜRBEK N., ÖMÜRBEK V.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.1-23, 2003 (Peer-Reviewed Journal)