Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Purification, immobilization, and characterization of protease from local Bacillus subtilis M-11

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.10, ss.241-247, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Facilitated Transport of Ni(II) through Supported Liquid Membranes Containing Dithiophosphonates as Ion Carrier

PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS, cilt.190, ss.178-190, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of Cr(III) from aqueous solutions using P-EAn and P-MAn/PVDF composite membranes

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.51, ss.5721-5726, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation and transport properties of PPy/PVDF composite membrane

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.23, ss.1202-1206, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of Cr(III) and Cr(VI) through the plasma modified and unmodified ion-exchange membranes

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, cilt.74, ss.14-20, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Plasma modification of the anion-exchange membrane and its influence on fluoride removal from water

SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, cilt.61, ss.455-460, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation of poly (2-chloroaniline) membrane and plasma surface modification

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.252, ss.3574-3579, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recovery and concentration of metals from red mud by Donnan dialysis

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, cilt.223, ss.95-101, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transport of hexavalent chromium through anion-exchange membranes

Desalination, cilt.154, ss.239-246, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of fluoride from aqueous solution by using red mud

Separation and Purification Technology, cilt.28, ss.81-86, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recovery and concentration of Al(III), Fe(III), Ti(IV), and Na(I) from red mud

JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, cilt.244, ss.342-346, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sorption of nickel and iron on polysulfone cation exchange membranes

COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS, cilt.66, ss.1420-1428, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transport of Cu(II) ions through charged cation-exchange membranes

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.81, ss.421-427, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Destekli Sıvı Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Ayırma İşlemlerinde Kullanılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.204-211, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.794, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soğan Allium cepa ve Sarımsaktaki Allium sativum Bazı Fenolik Bileşiklerin HPLC Yöntemiyle Tayin Edilmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.566-574, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Structural Properties of Pure and Ce-Doped Chitosan Nanofibers Fabricated by Electrospinning Method

5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), Antalya/Kemer, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2018

Production and Characterization of Silver-Doped Chitosan Nano fibers at Different Rates

5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018), Antalya/Kemer, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2018

Preparation of Nanofiber membranes, characterization and using in separation process

I. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017

Investigation of Antibacterial Properties of Ce Doped TiO2 Nanofibers Prepared by Electrospinning Process

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.729

Investigation of Antibacterial Properties of Ag Doped TiO2 Nanofibers Prepared by Electrospinning Process

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017

Characterization of Modified Expanded Glass Beads with 4-(4-Chlorophenylaminoisonitrosoacetyl) biphenyl and Ni(II) Removal

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Phosphorus recovery from hydrolysed sewage sludge liquid containing metals using donnan dialysis

Proceedings of the 2nd World Congress on New Technologies, NEWTECH 2016, Budapest, Macaristan, 18 - 19 Ağustos 2016 identifier

Phosphorus Release and Metals Separate from Thickened Sewage Sludge with a Combination of Acidic Hydrolysis and Donnan Dialysis

EcoTechnologies for Wastewater Treatment, Technical, EnvironmentalEconomic Challenges, IWA International Conference, 25 - 27 Haziran 2012

PURIFICATION OF ALKALINE PROTEASE FROM BACILLUS SUBTILIS AND ITS IMMOBILIZATION ON POLYSULPHONE MEMBRANE

3rd International Symposium on Sustainable Development,(ISSD-2012), 31 Mayıs - 01 Haziran 2012

The investigation of pollution control parameters in the drinking water sources in Isparta

II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 1998, ss.179-190

Diğer Yayınlar