Farklı kurşun bağlı bileşikler kullanılarak kitosan PVA esaslı membranların kumaşlara kaplanması ve radyasyon tutma özelliklerinin incelenmesi


SARDOHAN KÖSEOĞLU T., ÇELİK A., KARİPCİN F., KIR E.

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), 7-8 Ekim 2015, Isparta., Turkey, 7 - 08 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey