ELEKTROSPİNNİNG YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN GÜMÜŞ KATKILANMIŞ KİTOSAN NANOFİBERLERİN BAKTERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ


ÇİÇEK BEZİR N., Bozkurt B., Özcan B., ŞAHİN S., KIR E., EVCİN A., ...More

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text