Schiff Bazı Esaslı Destekli Sıvı Membranlar ile Sulu Çözeltiden Cu(II) İyonlarının Donnan Diyaliz Metodu ile Ayrılması


SARDOHAN KÖSEOĞLU T., İLAY U. B., ANBAR Ü. D., TEKİN G., KIR E., KARİPCİN F.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.580-591, 2020 (Peer-Reviewed Journal)