Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi


SARDOHAN KÖSEOĞLU T., KIR E., KIR B., AYDIN A., ORAZOVA M., BAYRİYEVA J., ...More

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.794, 2018 (Peer-Reviewed Journal)