4-(4-Klorofenilaminoisonitrosoasetil) bifenil (KAKO) ile Modifiye Edilmiş Genleştirilmiş Cam Küreciklerin Karakterizasyonu ve Ni(II) Giderimi.September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY.


SARDOHAN KÖSEOĞLU T. , KIR B., DEDE B. , KIR E. , KARİPCİN F.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text