Bakır II İyonunun Voltametrik Tayininde Oksim Bileşiklerinin Modifiyer Olarak Kullanımı


SARDOHAN KÖSEOĞLU T., Kır B., PERÇİN ÖZKORUCUKLU S., KÖSEOĞLU H., KIR E., KARİPCİN F.

4. Ulusal Lisansüstü Uygulamalı Elektrokimya Yaz Okulu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye., Turkey, 24 - 27 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey