Ditiyofosfat Esaslı Polisülfon Mikrokapsüller Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ni II Iyonunun Geri Kazanımı


SARDOHAN KÖSEOĞLU T., KIR E., Kır B., AYDIN A., MAHRİJEMAL O., BAYRİYEVA J., ...More

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Turkey, 30 May - 03 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey