Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PAPHLAGONIA HADRIANOUPOLIS’İ KİLİSE A MİMARİSİ ÜZERİNE YENİ BİR DEĞERLENDİRME

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (SAKTAD), cilt.3, sa.3, ss.383-407, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çeltikdere’de Kapalı Yunan Haçı Planlı Bir Kilise

History Studies, cilt.9, sa.2, ss.235-256, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AMASRA DA OSMANLI DÖNEMİ NDE KİLİSEDEN ÇEVRİLMİŞ BİR MABET FATİH CAMİİ

Osmanli Mirasi Arastirmalari Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.58-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Paphlagonia’da Bir Piskoposluk Merkezi: Hadrianoupolis Antik Kenti (A Bishop Centre in Paphlagonia: Hadrianoupolis Ancient City)

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDE DİNİ, İLMİ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.276-289 Creative Commons License

Hadrianoupolis 2018 Çalışmaları

41. Kazı Sonuçları Toplantısı, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.2, ss.95-111 Creative Commons License

Paphlagonia Hadrianoupolisi Antik Kentinde Bir Erken Bizans Dönemi Kilisesi: Kilise A

23. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.47-48 Creative Commons License

Bizans Mimarisinde Opus Reticulatum (Pseudo-Reticulatum) Tekniği Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.95 Creative Commons License

AMASRA’DA BİZANS, CENEVİZ VE OSMANLILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ BİR MABET: KİLİSE MESCİDİ

International Symposium on Strategic and Social Research (İSASOR-2018), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.15-16 Creative Commons License