Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antimicrobial activities and absorption properties of disazo dyes containing imidazole and pyrazole moieties

JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART A-PURE AND APPLIED CHEMISTRY, cilt.54, sa.4, ss.236-242, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Safety Evaluation of Enterocin Producer Enterococcus sp Strains Isolated from Traditional Turkish Cheeses

POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY, cilt.66, sa.2, ss.223-233, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laktik Asit Bakterilerinde Antibiyotik Direnç

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.498-506

Gda Muhafazasında Bakteriyofajların Kullanımı

II. Intemational symposium onTourism ond Microbial Food Safety, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2017

Bakteriyosinlerin Alternatif Kullarum Alanlan

II. International Symposium onTourism and Microbial Food Safety, Antalya, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2017

Soğuk Sterilizasyon: Isıl Olmayan Atmosferik Soğuk Plazma Teknolojisi

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Biyoaktif Peptitlerin Antimikrobiyal Etkisi

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Aminoglycoside Resistance in Enterococci

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 ), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

Antibiotic Resistance Profiles of Vancomycin Resistant Lactic Acid Bacteria Isolated from Animal Originated Foods

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017 ), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

Antimicrobial Activities and Absorption Properties ofDisazo Dyes Containing Imidazole and Pyrazole Moieties

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

Sucuktan İzole Edilen Pediococcus Suşlarının Bazı Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Selçuk/İzmir., Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Gıda Endüstrisinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Gıda Endüstrisinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Fonksiyonel Beslenme, Prof. Dr. Zeynep Banu GÜZEL SEYDİM, Editör, SİDAŞ, 2016