Sucuktan İzole Edilen Koagülaz Negatif Staphylococcus CNS ve Macrococcus caseolyticus Suşlarının Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin ve Adezyon Faktörlerinin Araştırılması


YERLİ G. A. , ÖZDEN TUNCER B.

9. Gıda Mühendisliği Kongresi, Selçuk-İzmir., Turkey, 12 - 14 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes