Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cytogenetic abnormalities detected in patients with non-obstructive azoospermia and severe oligozoospermia

JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS, cilt.27, sa.1, ss.17-21, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increased DNA Damage of Radiology Personnel Chronically Exposed to Low Levels of Ionizing Radiation

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.212-216, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Molecular genetics of lung cancer

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, cilt.20, sa.3, ss.111-117, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asemptomatik Tam Gömük Alt Yirmi Yaş Dişlerinin Foliküllerinde Ki-67 ve p53 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyopolimerler Doku mühendisliği ve tıbbi tedavide kullanımları

Kimya ve Sanayi, cilt.1, sa.5, ss.6-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Efficacy of Hypericin Derived From Hypericum perforatum on Sister Chromatid Exchange in Human Lymphocyte Culture

European Journal of Basic Medical Sciences, cilt.4, sa.2, ss.22-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mistletoe in the treatment of malignant melanoma

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.5, sa.1, ss.145-152, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MikroRNA lar ve kanser ile ilişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.121-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MikroRNA’xxlar ve kanser ile ilişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.121-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transrektal Prostat Biyopsisinde Siprofloksasin Profilaksisinin Etkinliği

klinik bilimler&doktor, cilt.5, sa.2, ss.205-207, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transüretral prostat rezeksiyonunun kan koagülasyon testleri üzerine etkisi

Türk Üroloji dergisi, cilt.25, sa.3, ss.323-327, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apoptosis Üzerine Kanser Tedavisinde Kullanılan Bazı ilaçların Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.179-182, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE ASSOCIATION BETWEEN DNA DAMAGE OFGRANULOSA CELLS AND OOCYTE QUALITY

Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

THE ROLE OF DNA INTEGRITY PARAMETERS OFCUMULUS OOPHORUS CELLS AND LYMPHOCYTES ONICSI SUCCESS AMONG PATIENTS WITH PCOS

Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Emamectin Benzoate: Is There Any Genotoxic Risk?’

I.Uluslarası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.449-450

Investigation of genotoxic effect of Escherichia coliin urinary tract epithelial cells with micronucleusassay

7th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels, 20 - 23 Nisan 2018, cilt.10

The Role of Genetics in the Detection of Neurological Diseases: PCR and Cell Culture

2nd International Brain Research School, Isparta, Türkiye, 6 - 12 Kasım 2017, cilt.9, sa.3, ss.638-639

MIR193 B inhibits ERK activation in pancreatic ductal adenocarcinoma cells

6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

miRNA193b inhibits ERK activation in pancreatic ductal adenocarcinoma cells

6.Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Doxorubicin and melatonin reduce apoptosis and mitochondrial oxidative stress in MCF 7 breast cancer cells Involvement of TRPV1 channel

6. Uluslararası Oksidatif Stres Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları Dünya Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016, cilt.8, ss.580-581

Role of microRNAs in cancer development diagnosis and treatment

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6, ss.328

Cytogenetic findings in breast cancer patients who underwent chemotherapy

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6, ss.378-379

İnvestigation of Association With Bladder Cancer and KU70 80 Polymorphism

5th İnternational Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress:Focus on Calcium Signaling and Trp Channels, Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014

Assessment with comet assay of induced damage by amkacin on nephrotoxicity

5th International congress of cell membrane and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 09-12 Sep 2014, Isparta, Turkey., Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6

Investigation of association with bladder cancer and Ku 70 80 polymorphism

5th International congress of cell membrane and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. 09-12 Sep 2014, Isparta, Turkey., Isparta, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2014, cilt.6

Blastik Faza Girmiş KML Hastasında Tespit Edilen Sitogenetik Malformasyonlar

Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2013

TGF B C 509T gen polimorfizminin meme kanseri ile ilişkisinin araştırılması

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın/Kuşadası, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013

RAS RAF MAP Kinase patways gene in relation to bladder cancer

4 th International congress of cell membranesand oxidative stress: Focus on Calcium signalings and TRP channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Temmuz 2012, cilt.4

RAS RAF MAP Kinase pathway genes in relation to bladder cancer

4th İnternational Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress:Focus on Calcium Signaling and Trp Channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012

Isparta yöresindeki meme kanseri vakalarında sitogenetik bulgular

12. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, cilt.31, ss.94-95

The experimental model of testes torsion and apoptozis

IV. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Temmuz 2011

Antihyperplastic effect of lysozyme gene in a testosterone induced rat model of benign prostatic hyperplasia BPH

IV. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2011, cilt.25, ss.493-494

The Experimental Model Of Testes Torsion and Apoptosis

IV. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2011

Demonstrating the proliferation index PI and sister chromatid exchange SCE pre treatment and post treatment in helicobacter pylori infections

3 rd International congress of cell membranesand oxidative stress: Focus on Calcium signalings and TRP channels, Isparta, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, cilt.2

Helicobacter pylori infeksiyonu ve IL1 RN gen polimorfizmi p174

XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009

Mesane kanserli hastalarda kardeş kromatid değişimi KKD sıklığı

Kanser Araştırma Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), Bursa, Türkiye, 24 - 27 Şubat 2008

47 XXY 46 XY Karyotip kuruluşuna sahip mozaik klinefelter sendromlu infertil olgu

X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya/Belek, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2007

46 XY t 2 5 q23 q32 karyotipli erişkin T Cell ALL Akut lenfoid Lösemi vakası

X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya/Belek, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2007

Mesane kanserli hastalarda lenfositik kardeş kromatid KKD değişim sıklığının önemi

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.123

Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların apoptozis e etkisi

5. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 1998