MikroRNA’xxlar ve kanser ile ilişkisi


AŞCI ÇELİK D., ASLAN KOŞAR P., ÖZÇELİK N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.121-127, 2013 (Peer-Reviewed Journal)