Isparta ili Büyükkabaca kasabasında tarımla uğraşan ve pestisit uygulayan bireylerin kan örneklerinde kardeş kromatid değişimi KKD sıklığı ve ökse otu Viscum album L nun KKD üzerine Etkisi


SAKALLI ÇETİN E., ÖZÇELİK N. , ASLAN KOŞAR P. , UZ E.

IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Manisa, Turkey, 24 - 27 November 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Manisa
  • Country: Turkey