Sulu tarımla aktif olarak uğraşan ve pestisit uygulayan bireylerin kan örneklerinde kardeş kromatid değişimi KKD sıklığı ve ökse oto Viscum album L ekstraktlarının KKD üzerine etkisi


ÖZÇELİK N. , SAKALLI ÇETİN E., ASLAN KOŞAR P.

X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya/Belek, Turkey, 6 - 09 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya/Belek
  • Country: Turkey