Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of misoprostol on cisplatin-induced renal damage in rats

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.49, ss.1556-1559, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ratlarda 2.45 Ghz Elektromanyetik Alan Kaynaklı Kalp Dokusu Hasarı Üzerine C Vitamininin Koruyucu Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.23-30, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Potential Drug-Drug Interactions in Alzheimer Patients’ Treatment

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.381-388, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDAKİ İLAÇ PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ ANALİZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.25, ss.361-369, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.275-281, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Deneysel Modelleri

Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel Sayı, cilt.6, ss.90-95, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Effects of Misoprostol on Methotrexate-Induced Hepatic and Renal Damages”

Journal of Biology and Life Sciences, cilt.2, ss.32-37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ISPARTA İLİNDEKİ AİLE HEKİMLERİ İLAÇ TERCİHLERİNİ NASIL OLUŞTURUYOR?

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Türkiye, 24 - 27 April 2019, ss.371

Akılcı İlaç Kullanımı

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 May 2018, ss.39-40

Lipopolisakkarit ile Oluşturulan Sepsis Modelinde Beyin Hasarına Karşı Pregabalinin Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 May 2018, ss.40-41

Reçete Yazma Beceri Eğitiminin Kernin 6 Basamağına Göre Yapılandırılması

24. Ulusal Farmakoloji Kongres, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 October 2017, ss.182

Antalya'da Hastanelerin Transfüzyon Komitesinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi

8. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 December 2015, ss.381-382

Investigation of The Protective Effect of Vitamin C on Methotrexate-Induced Liver Injury in Rats

4th International Congress of Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 June 2012, ss.33

Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol'un Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.236

Misoprostol'ün Ratlarda Metotreksat Kaynaklı Böbrek Hasarına Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.241

Can Artichoke (Cynarin) Prevent Methotrexate-Induced Liver Damage in Rats?

2nd International Liver Symposium, Isparta, Türkiye, 20 - 23 May 2009, ss.37

The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Ratas

2nd International Liver Symposium, Isparta, Türkiye, 20 - 22 May 2009, ss.32

Effect of pentoxyphilline on amicasin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue

9th National Histology and Embryology Congress, Adana, Türkiye, 20 - 23 May 2008, ss.60-61