Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Küçük Grup Eğitimlerinde Yönlendiricilik Eğitimi

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2019 Ölçme Değerlendirmede Yeni Yöntemler; Mini Klinik Değerlendirme

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2019 Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü

  Davetli Konuşmacı

  Burdur, Türkiye

 • 2019 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2019 Türk Tıp Öğrencileri Birliği IV. Bilimsel Araştırma Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Isparta, Türkiye

 • 2018 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

  Katılımcı

  Burdur, Türkiye

 • 2018 1. Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Burdur, Türkiye

 • 2017 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Etkileşme Seminerleri

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Akılcı İlaç Kullanımı ve Reçete Bilgi Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 4th InternationalCongress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on: Calcium Signaling and TPR Channels

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2012 Kannabinoidlerin Tıpta Kullanımı Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 2th International Liver Symposium

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2007 Tıp Eğitiminde İnternet

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2007 Farmakoloji Asistanı ve Uzmanlara Yönelik Farmakovijilans Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 2. Ege Farmakoloji Günleri Farmakogenetik Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Etkileşme Seminerleri

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 43

h-indeksi (WOS): 3