Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011 Tıpta Uzmanlık

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2002 Lisans

  Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Tıpta Uzmanlık

  Ratlarda metotreksat kaynaklı karaciğer ve böbrek hasarında c vitamininin koruyucu etkisinin araştırılması

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ad

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Projesi Yazma Eğitimi , Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 2017Sağlık ve Tıp

  Psikiyatrik Bozuklukların Mekanizmaları ve Deney Hayvanlarında Modellenmesi , TÜBİTAK_Martek

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2017Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitim Becerileri Kursu , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2017Sağlık ve Tıp

  Farmakovijilans İrtibat Noktası Uzaktan Eğitim Programı , Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 • 2013Sağlık ve Tıp

  İş Yeri Hekimliği Sertifikası , TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Farmakovijilans İrtibat Noktası Eğitimi , TC Sağlık Bakanlığı

 • 2011Sağlık ve Tıp

  A'dan Z'ye Klinik Araştırmalar-Araştırmacı Eğitimi , TC Sağlık Bakanlığı-SAKDER-Marmara Üniversitesi

 • 2010Sağlık ve Tıp

  Klinik Toksikoloji Kursu , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2010Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Probleme Dayalı Öğrenim Kursu , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009Sağlık ve Tıp

  Araştırma Teknikleri ve Biyoistatistik , Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2008Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı