Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey)

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, cilt.584, ss.131-144, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS

JOURNAL OF WATER AND HEALTH, cilt.15, ss.112-132, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy analytic hierarchy process method

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.73, ss.8405-8424, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Applicability of ASTER Satellite Images for Exploration of Barite Mineralization in the Bitlis Region

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, cilt.3, ss.211-218, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ÇORAK GÖLÜ (BURDUR) HAVZASININ HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, ss.103-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE,(BURDUR/ TURKEY)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SALDA GÖLÜ SU DENGESİ VE BÜTÇE BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ, (BURDUR/TÜRKİYE)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey)

Journal of Engineering Sciences and Design, cilt.6, ss.29-37, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Su Kaynaklarının Kullanma ve Koruma Metodolojisinin Geliştirilmesi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.4, ss.227, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Kaynaklarının Koruma ve Kullanma Metodolojisinin Geliştirilmesi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği,

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.4, ss.227-238, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kovada Gölü’nün (Isparta) Hidrojeokimyasal İncelemesi

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.4, ss.49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BURDUR GÖLÜ YÜZEY SUYU SICAKLIĞI MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.4, ss.67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.86-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components,

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.27-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Investigation of Mn Contents in Water and Bottom Sediments from Eğirdir Lake Turkey

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.144-149, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selection of Landfill Site using GIS and Multicriteria Decision Analysis for Beysehir Lake Catchment area Konya Turkey

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.134-144, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, ss.145-149, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Egirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde Ölçümlerin Degerlendirilmesi,

Süleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.14, ss.72-83, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Egirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde ÖlçümlerinDegerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.72-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması Senirkent Uluborlu Havzası Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.48-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anamasdağı (Yenişarbademli Kuzeyi/ Isparta) Karst Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri

SDÜ Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.11, ss.64-74, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Landsat TM Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük Krateri (Isparta) Çevresindeki Volkanik Yapıların ve Çizgiselliklerin Yorumlanması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.433-444, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Landsat TM Görüntüsü ile Jeolojik Uygulamalar: Burdur Çevresinin Jeolojik Haritasının Çıkarılması ve Çizgisellik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.445-453, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki: Burdur örneği,

SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.7, ss.455-461, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi

HİDRO’2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi

HİDRO’2018Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISATION OF CORAK (AKGOL) LAKE BASIN (BURDUR, TURKEY

9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), 7 - 11 Mayıs 2018

Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017

Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey),

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 Mart 2017, cilt.652

Kovada Gölü nün ISPARTA Arsenik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

2. Tıbbi jeoloji Sempozyumu, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, ss.23

Stream water quality in the Eğirdir Lake catchment area, Isparta, Turkey.

International Earth Sciences Colloquium in the Eagean Regions, IESCA, 1 - 05 Ekim 2012

Microbiological Pollution of Surface and Groundwaters in The Eğirdir Lake Basin (SW-Turkey),

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1 - 05 Ekim 2012

Water balance of Eğirdir Lake and influence of budget components, Isparta,Turkey.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012),, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.137

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012)

Microbiological pollution of surface and groundwaters in the Eğirdir Lake basin (SW-Turkey), İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.168

The effect of agricultural activities to the surface and groundwaters in Eğirdir Lake catchment area.

The materials of the international practical conference on the subject The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection., Türkiye, 15 - 16 Kasım 2011, cilt.1, ss.226-231

Eğirdir Gölü Havzasındaki Tarımsal Faaliyetlerin Yüzey ve Yeraltısularına Etkisi

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, Baku, Azerbaycan, 15 - 16 Kasım 2011, ss.226-231

Landfill site selection using analytical hierarchy process and geographic information systems: A case study in Yalvaç Basin, Isparta, Turkey

10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2010, Varna, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, cilt.2, ss.643-650 identifier

Investigation of Lake Kovada Water Quality According to Physicochemical Parameters

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010, cilt.1, ss.620-628

Landfill Site Selection Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information Systems: A case Study in Yalvaç Basın, Isparta, Turkey.

10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), 20-26, June, Albena, Bulgaria, 20 - 26 Haziran 2010, ss.643-650 identifier

Site Selection for Marble Wastes Using Multicteria Decision Analysis and Geographic Information Systems A Case Study in Bucak Burdur TURKEY

10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010

Eğirdir Gölü nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, cilt.1, ss.666-680

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu

Eğirdir Gölü'nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.666-680

Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey),

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.194-197

Landfill Site Selection by using GIS and Multicriteria Decision Analysis: A Case Study in Beyşehir Lake Catchment area (Konya, Turkey)

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.188-193

The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey,

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.198-202

Planlanan Bir Katı Atık Depolama Sahasının Su Kaynaklarına Etkisinin Uydu Görüntüleri Yardımıyla İncelenmesi: Çatma (Isparta) Sahası Örneği,

The III International Scientific and Practical Conference Use of The Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes, Türkiye, 6 - 07 Temmuz 2006, ss.145-148

Isparta Ovasında (Türkiye) Alternatif Su Kaynaklarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Araştırılması,

The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes, Baku, Azerbaycan, 6 - 07 Temmuz 2006, ss.63-66

Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi

Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2006, ss.113-120

Gebeler Kaplıcasının (Fethiye-Muğla) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası,

Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, ss.347-356

GIS Based Kinamatic Slope Stability Analysis A Case Study of Coastal Zone in Eğirdir Isparta Turkey Settlement Area

Internatıonal Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA, 4 - 07 Ekim 2005, cilt.1, ss.207

Evsel Sıvı Atıkların Yerleşim Alanındaki Travertenlerin Geoteknik Özelliklerine Etkis

ANTALYA YÖRESİNİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SORUNLARI KONGRSİ, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, cilt.1, ss.432-440

A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur Turkey Urban Area

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA, Türkiye, 4 Temmuz - 07 Eylül 2005, cilt.1, ss.207

Investigation of alternative groundwater source using multispectral satellite data:A case study in Antalya region (Turkey)

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005, ss.64-68

Burdur gölü seviye değişimlerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi,

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-V,, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2005, ss.148-156

Investigation of burdur lake shoreline change by using satellite images

7th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 2005, Kusadasi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2005, cilt.2, ss.1429-1436 identifier

Tectonic Lineaments and Circular Structures Associated with Gölcük Volcanism (Isparta, SW Turkey)

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Yunanistan, 14 - 20 Nisan 2004, cilt.3, ss.1272-1275

LANDSAT TM Verileri ile Jeolojik Haritalama: Eğirdir Güneyi-Kovada Grabeni (Isparta) Uygulaması

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Deprem ve Planlama, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2003, cilt.1, ss.293-304

Gelendost - Yalvaç (Isparta) Çevresinin Jeolojik Ve Tektonik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

20. Yıl Sempozyumu 20. Yıl Sempozyumu, SDÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri