Yeraltı suyu kirlenme riskinin CBS tabanlı DRASTIC metod kullanılarak belirlenmesi


ŞENER E. , ŞENER Ş. , VAROL S.

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), 22 - 23 Mayıs 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri