Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi


VAROL S., DAVRAZ A., AKSEVER F., ŞENER Ş., ŞENER E., TOKGÖZLÜ A., ...More

HİDRO’2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes