Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi


ŞENER Ş. , ŞENER E. , DAVRAZ A. , VAROL S.

HİDRO’2018Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey