Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hazırlanması


Morova N., Şener E., Terzi S., Beyhan M., Harman B. İ.

SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.3, pp.271-278, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.271-278

Abstract

Özellikle son yıllarda artan nüfusa paralel olarak kentleşme ve teknolojik gelişmelerin giderek artmasının önemli sonuçlarından biri olan gürültü aynı zamanda önemli bir çevre, yaşam ve sağlık sorunudur. İstenmeyen ve bir anlam ifade etmeyen ses olarak tanımlanan gürültünün insan sağlığı üzerine çeşitli fizyolojik değişiklikler ve performans azalması gibi pek çok etkisi vardır. İletişimin temelini oluşturan karşılıklı konuşma ve bu konuşmanın kalitesi, anlaşılabilirliği, kullanım amacı ne olursa olsun bulunulan tüm mekanlar için öncelikli bir konudur. Bu nedenle özellikle kütüphane ve eğitim kurumlarında gürültü düzeyinin düşük olması istenmektedir. Eğitim kurumlarında öğrenmenin ve öğretmenin temel amaç olduğu düşünülürse, bu amacın gerçekleştirilmesinde hem kurum içi fizik ortam şartlarının ve hem de eğitim kurumlarındaki dersliklere etki eden dış ortam koşullarının bu amaçlar çerçevesinde en optimal değerler arasında olması gerekmektedir. Bu çalışmada; Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine ait dış mekanlarda gürültü haritası, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile hazırlanmıştır. Bu amaçla yerleşke içerisinde daha önceden koordinatları belirlenen 96 noktada maksimum (Lmax), minimum (Lmin) ve eşdeğer gürültü seviyeleri (Leq), ölçülerek ArcGIS 9.0 yazılımında IDW interpolasyon yöntemi kullanılarak her bir gürültü seviyesi için gürültü haritaları oluşturulmuştur. Hazırlanan bu haritalar Quickbird uydu görüntüsü ile örtüştürülerek Süleyman Demirel Üniversitesinin gürültüden etkilenen alanları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Gürültü Kirliliği, Gürültü Haritası, Coğrafi Bilgi Sistemleri, GPS, Süleyman Demirel Üniversitesi