Planlanan Bir Katı Atık Depolama Sahasının Su Kaynaklarına Etkisinin Uydu Görüntüleri Yardımıyla İncelenmesi: Çatma (Isparta) Sahası Örneği,


ŞENER Ş., ŞENER E.

The III International Scientific and Practical Conference Use of The Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes, Turkey, 6 - 07 July 2006, pp.145-148

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-148
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes