Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İBN SÎNÂ’DA ŞARTLI KIYASIN YAPISI VE EPİSTEMİK DEĞERİ-BATILI MODERN MANTIKÇILARIN SAVUNULARIBAĞLAMINDA

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.81-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR DÜŞÜNME BİÇİMİ OLARAK ARİSTOTELES ÖNCESİ ŞARTLI YAPILAR

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sa.23, ss.241-258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Mantıksal Zeminde ‘Tanrı Vardır.’ Önermesinin Gerçekliğine Dair”

VIII. Mantık Çalıştayı, Zonguldak, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

”Jacques Derrida’nın Yapıbozum Anlayışının Klasik Mantığın Kesinlik İddiası Bağlamında İncelenmesi”

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, Çağdaş Mantık Tartışmaları Oturumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.195-196

Bir Öğretim Metodu Olarak Diyalektik Yöntem -Şartlı Kıyaslar Bağlamında-

International Conference On New Horizones in Education, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Aristoteles’in Apodeiktik Kıyasları Hakkında

İslam Mantık Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ahmet Kayacık, Editör, Litera Yay., İstanbul, ss.160-176, 2019